Hướng dẫn đặt tour

1- XEM DANH SÁCH CÁC TOUR ĐANG MỞ BÁN, CHỌN 1 TOUR 

2- XEM DANH SÁCH CÁC NGÀY KHỞI HÀNH CỦA 1 TOUR VÀ CHỌN 1 NGÀY 

3- ĐIỀN THÔNG TIN SỐ LƯỢNG VÉ TOUR MUỐN ĐẶT  

3- ĐIỀN THÔNG TIN NGƯỜI ĐẶT VÀ TÊN HÀNH KHÁCH, CHỌN HÌNH THỨC THANH TOÁN   

4- TUỲ THEO HÌNH THỨC THANH TOÁN, HỆ THỐNG SẼ GỬI EMAIL TỰ ĐỘNG THÔNG BÁO

  4.1 XÁC NHẬN DỊCH VỤ ĐÃ ĐẶT KÈM THỜI HẠN THANH TOÁN HOẶC

  4.2 XÁC NHẬN ĐÃ THANH TOÁN    

 

(028) 3914 5555