HÀNH TRÌNH THỜI GIAN NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ TỪ VND / KHÁCH
14N13Đ

Tháng 03: 16

Tháng 04: 26

Tháng 05: 19

Tháng 06: 25

Tháng 07: 15

Tháng 08: 20

Tháng 09: 25

Tháng 10: 18

Tháng 11: 21

Tháng 12: 20

105.555.000

HÀNH TRÌNH THỜI GIAN NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ TỪ VND / KHÁCH
4N4Đ
THÁNG 1: 20, 27

THÁNG 2: 10, 24

THÁNG 3: 10,17

29.890.000

5N5Đ
THÁNG 1: 14, 21

THÁNG 2: 18, 25

THÁNG 3: 04, 11

35.990.000

7N6Đ
10 – 16/02/2023

17 – 23/02/2023

24/02 – 02/03/2023

03 – 09/03/2023

10 – 16/03/2023

36.900.000

HÀNH TRÌNH THỜI GIAN NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ TỪ VND / KHÁCH
5N4Đ
THÁNG 1: 18

16.990.000

THÁNG 2: 15, 22

15.990.000

5N4Đ
THÁNG 3: 01, 08, 15, 22

16.990.000

HÀNH TRÌNH THỜI GIAN NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ TỪ VND / KHÁCH
8N7Đ
THÁNG 2: 09

THÁNG 3: 16

THÁNG 4: 06

38.990.000

6N5Đ
THÁNG 02: 26

THÁNG 03: 26

THÁNG 04: 16, 30

THÁNG 05: 28

THÁNG 06: 25

THÁNG 07: 23

THÁNG 08: 27

THÁNG 09: 24

THÁNG 10: 22

45.900.000

7N6Đ
THÁNG 02: 21

THÁNG 03: 16

THÁNG 04: 20

THÁNG 05: 21

THÁNG 06: 11

52.900.000

HÀNH TRÌNH THỜI GIAN NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ TỪ VND / KHÁCH
9N8Đ
THÁNG 2: 23

THÁNG 3: 02, 23

50.990.000

9N8Đ
9/3

58.900.000

11N10Đ
THÁNG 2: 22

THÁNG 3: 29

66.900.000

16N15Đ
30/3

79.900.000

HÀNH TRÌNH THỜI GIAN NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ TỪ VND / KHÁCH
5N4Đ
HẰNG NGÀY TỪ 1/1 ĐẾN 17/1

5.990.000

5N4Đ
THÁNG 1: 02, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 15, 16, 17

5.990.000

Tặng ăn coupon trưa ngày đầu

THÁNG 1: 04, 11

KM - KS 3 SAO

5.770.000

Tặng ăn coupon trưa ngày đầu

THÁNG 1: 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 15, 16

KM - KS 3 SAO
4N3Đ
THÁNG 1: 06, 13

7.590.000

HÀNH TRÌNH THỜI GIAN NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ TỪ VND / KHÁCH
4N3Đ
THỨ 5 HÀNG TUẦN

5.400.000

HÀNH TRÌNH THỜI GIAN NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ TỪ VND / KHÁCH
3N2Đ
THÁNG 1: 05, 12

7.800.000

5N4Đ
THÁNG 1: 07, 13, 14

8.700.000

HÀNH TRÌNH THỜI GIAN NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ TỪ VND / KHÁCH
4N3Đ
THÁNG 1: 12

10.390.000

HÀNH TRÌNH THỜI GIAN NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ TỪ VND / KHÁCH
5N4Đ
THÁNG 1: 06

THÁNG 2: 10, 24

THÁNG 3: 03, 10, 17, 24

13.490.000