CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

SỰ CHẤP THUẬN:

 • Bằng việc khách hàng trao thông tin cá nhân qua website fiditours.net, khách hàng đã đồng ý cho FIDITOUR được thu thập thông tin cá nhân của khách hàng, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này.
 • FIDITOUR bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào.
 • Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này để có được những cập nhật mới nhất, đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN:

 • Nội dung thông tin thu thập: Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên website fiditours.net như: họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại.
 • Mục đích thu thập:
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn.
 • Tạo và duy trình tài khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn.
 • Phục vụ cho dịch vụ chăm sóc khách hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn.
 • Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh.
 • Cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
 • Tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Phạm vị thu thập thông tin: tất cả khách hàng.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN:

 • Chỉ lưu hành nội bộ trong công ty cho nghiệp vụ bán hàng.

BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG:

 • FIDITOUR thu thập thông tin khách hàng để phục vụ mục đích cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ.
 • FIDITOUR cam kết không kinh doanh thông tin khách hàng.
 • Thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ theo dạng bản ghi. Khi triển khai dịch vụ, nếu khách hàng cần điều chỉnh thì cần liên hệ nhân viên kinh doanh
 • Các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng sẽ được tiếp thu và giải quyết qua địa chỉ liên hệ chính thức của FIDITOUR.

THỜI HẠN LƯU GIỮ THÔNG TIN:

 • Không có thời hạn. Ngoại trừ trường hợp khách hàng gửi yêu cầu hủy bỏ tới Công ty, hoặc Công ty giải thể.

ĐỊA CHỈ LƯU GIỮ THÔNG TIN:

Công ty Cổ phần FIDITOUR

 • 130 Trần Quang Khải, Q.1, TP.HCM
 • Điện thoại: (028) 3914 5555
 • Email: [email protected]

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG:

 • FIDITOUR thu thập thông tin khách hàng để phục vụ mục đích cung cấp dịch vụ, nâng cấp chất lượng phục vụ.
 • FIDITOUR cam kết không kinh doanh thông tin khách hàng.
 • Chức năng thanh toán trực tuyến được thực hiện trực tiếp trên cổng thanh toán (Onepay) được Onepay bảo vệ.
 • Dữ liệu trao đổi kết quả qua lại giữa website fiditours.net và Onepay được mã hóa riêng biệt
 • Các thông tin cá nhân của khách được FIDITOUR cam kết bảo mật, không cung cấp cho bên thứ 3. Ngoại trừ yêu cầu của pháp luật.
 • Các sự cố rủi ro về thanh toán trực tuyến sẽ được xem xét từng trường hợp cụ thể để có phương án khắc phục đền bù cho khách hàng.
 • Đối với các giao dịch bị tác động cố tình thay đổi nội dung thông tin gây sai lệch, ảnh hưởng đến khách hàng và công ty thì giao dịch đó sẽ bị tạm ngưng để xác minh.
 • Đối với khách hàng, khi phát hiện các hành vi lừa đảo, giả mạo giao dịch hãy liên hệ ngay với FIDITOUR để xác minh và ngưng giao dịch.